Włączenie opieki paliatywnej do definicji opieki onkologicznej i usunięcie kontrowersyjnych przepisów dotyczących farmaceutów – to tylko kilka zmian, które zarekomendowała senacka komisja zdrowia do ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej.

Podczas poniedziałkowego posiedzenia senacka komisja zdrowia pozytywnie zarekomendowała ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej, wprowadzając do niej wiele poprawek. Na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu Senatu trafi ona na salę plenarną.
– Łącznie na realizację programu pilotażowego od początku jego trwania w czterech województwach wydaliśmy 391 mln 120 tys. zł, w tym 74 mln to koszt wynikający ze współczynników korygujących – poinformował obecny na sali wiceminister Waldemar Kraska. Zaskoczyło to senatorów – wskazywali, że inny przedstawiciel rządu wspominał tylko o 74 mln zł. Jak wyjaśniają nasi rozmówcy, podane przez ministra Kraskę prawie 400 mln zł to ogólna kwota, na którą składają się m.in. wszystkie udzielone w ramach pilotażu świadczenia. Z kolei współczynniki korygujące to rodzaj „bonusu” czy też wynagrodzenia, jakie placówki otrzymywały za to, że biorą udział w programie.
Przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera pytała również o to, ile dodatkowych pieniędzy trafi do systemu jeszcze do końca tego roku, skoro Krajowa Sieć Onkologiczna ma wejść w życie już od 1 lipca 2023 r. – Na ten rok na polską onkologię jest przeznaczone pół miliarda dodatkowych środków finansowych, by wspomóc ośrodki onkologiczne, bez różnicy, czy brały udział w pilotażu, czy też nie – podkreślił Michał Dzięgielewski, dyrektor departamentu lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia. Wyjaśnił również, że pieniądze na KSO pojawią się dopiero od 1 kwietnia 2024 r., bo wtedy zacznie obowiązywać podział na specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego (SOLO) I, II i III poziomu.
Co zatem wydarzy się w okresie od wejścia w życie ustawy a 1 kwietnia 2024? Waldemar Kraska wyjaśnił, że już od 1 lipca tego roku ośrodki, które obecnie udzielają świadczeń z zakresu onkologii w ramach NFZ, automatycznie wejdą do sieci na czas okresu dostosowawczego. W jego trakcie resort planuje zbierać od placówek dane według określonego klucza, by móc na podstawie kryteriów zadecydować, kto znajdzie się we właściwej sieci, która rozpocznie swoją działalność w przyszłym roku.
W toku prac nad ustawą zaproponowano wprowadzenie ok. 45 poprawek. Obejmują one m.in. zmianę definicji diagnostyki i leczenia onkologicznego tak, by obejmowały wszystkie nowotwory, a nie jedynie te złośliwe czy miejscowo złośliwe, i odnosiły się do przypadków, gdy podejrzenie nowotworu stwierdzi każdy lekarz – ta poprawka zyskała aprobatę również przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Z kolei definicja opieki onkologicznej będzie obejmować także opiekę paliatywną. Usunięto kontrowersyjne zdaniem samorządu zawodowego farmaceutów przepisy umożliwiające otwieranie aptek ogólnodostępnych przez uczelnie prowadzące kształcenie na kierunku farmacja, z pominięciem kryteriów geograficzno-demograficznych. ©℗