Nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r. Przewiduje ono m.in. podniesienie limitu na soczewki okularowe i na worki i płytki stomijne dla wszystkich pacjentów ze stomią.

27 października 2022 r. podpisano nowelizację rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia.

Dostosowano m.in. refundację i limity systemów ciągłego monitorowania glikemii do systemów obecnych na polskim rynku.

Podniesiono limit na soczewki kontaktowe twarde do 600 zł, zmniejszając udział pacjentów w limicie do 10 proc.

Umożliwiono częstszą refundację rurek tracheostomijnych z zapasowym wkładem – do 3 sztuk na 6 miesięcy, a także rurek tracheostomijnych silikonowych – 1 szt. na 6 miesięcy.

Zostały także podniesione limity na worki i płytki dla wszystkich pacjentów ze stomią przy braku dopłat ze strony pacjentów – do 450 zł dla kolostomii/ileostomii/innych stomii i przetok do 530 zł dla urostomii. Dodatkowo została wydzielona refundacja akcesoriów wspomagających i uszczelniających, z osobnymi limitem 120 zł i współpłaceniem ze strony pacjentów na poziomie 20 proc.

Rozporządzenia i pełny wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie dostępne na stronie Sejmu.

Autorka: Agata Zbieg