Zmiany przepisów epidemicznych dotyczących COVID-19, wparcie medyczne dla osób z Ukrainy, pierwszy przypadek małpiej ospy, regulacje dotyczące podwyżek dla medyków - to jedne z ważniejszych wydarzeń w obszarze zdrowia w 2022 r. w Polsce.

STYCZEŃ

21.1. Na stronach Ministerstwa Zdrowia opublikowano strategię walki z COVID-19, opracowaną na piątą falę pandemii.

LUTY

24.2. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapewnił, że w trudnych chwilach Polska będzie stała przy Ukrainie i jej obywatelach. Szef MZ zadeklarował, że obywatele tego kraju, którzy w obawie o zdrowie i życie przybędą do nas, mogą liczyć na dostęp do opieki medycznej.

MARZEC

04.03. Kancelaria Prezydenta podała, że Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Zakładała ona przedłużenie okresu obowiązywania aktualnych wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej i składania wniosków o kredyt na studia medyczne.

16.03. Przy ministrze zdrowia powołana została Rada Organizacji Pacjentów - organ pomocniczo-doradczy w zakresie prowadzenia dialogu w sprawach systemowych.

28.03. Zniesiony został obowiązek zakrywania maseczką ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych, z wyjątkiem budynków, w których prowadzona jest działalność lecznicza oraz aptek.

30.03. Rząd skierował do Sejmu projekt ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej. Powołanie zespołu miało - w zamyśle rządu - zwiększyć efektywność działań dotyczących zapewnienia osobom w potrzebie natychmiastowej i niezbędnej pomocy poza terytorium Polski.

KWIECIEŃ

01.04.Zmieniły się zasady zlecania i wykonywania testów na koronawirusa. O zleceniu testu decyduje lekarz. Od tego dnia nie ma jest już możliwe samodzielne zapisanie się na test PCR przez formularz wypełniany online lub poprzez konsultanta infolinii.

01.04. Zmieniły się zasady warunkowego przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. Możliwość uproszczonego trybu zatrudniania lekarzy i lekarzy dentystów spoza UE został wprowadzony w związku z pandemią COVID.

01.04. NFZ zapowiedział, że w każdy wtorek od godz. 14 do 15 w salach obsługi klientów oddziałów wojewódzkich NFZ panować będą specjalne warunki - światła zostaną wygaszone lub przyciemnione, a telefony i komunikaty głosowe wyciszone. Wszystko to, by ograniczyć bodźce uciążliwe m.in. dla osób ze spektrum autyzmu.

07.04. Premier Mateusz Morawiecki powołał na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marcina Martyniaka.

21.04. Kancelaria Prezydenta przekazała, że Andrzej Duda podpisał ustawę o wyrobach medycznych. Po raz pierwszy uregulowano zasadę reklam wyrobów medycznych. Zgodnie z zapisami nie można "wykorzystywać wizerunku osób wykonujących zawody medyczne lub podających się za takie osoby lub przedstawiać osób prezentujących wyrób w sposób sugerujący, że wykonują taki zawód", jak również bezpośrednio namawiać dzieci do nabycia tych wyrobów lub nakłaniać do tego ich rodziców.

MAJ

13.05. Obradujący w Warszawie XV Krajowy Zjazd Lekarzy zdecydował, że nowym prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej będzie dr Łukasz Jankowski, dotychczasowy prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

16.5. Stan epidemii został przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego. Stan epidemii obowiązuje w Polsce od 20 marca 2020 r.

CZERWIEC

10.06. W Polsce potwierdzono pierwszy przypadek małpiej ospy.

21.06. Rząd przyjął plan rozwoju sektora biomedycznego na lata 2022–2031, którego celem jest m.in. osiągnięcie przez nasz kraj pozycji lidera sektora biomedycznego w Europie Środkowo-Wschodniej.

28.06. Kancelaria Prezydenta przekazała, że Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Podawano, że gwarantowany poziom najniższych wynagrodzeń wzrośnie od 17 proc. do 41 proc.

LIPIEC

22.07. Rozpoczął się proces szczepień drugą dawką przypominającą u osób, które ukończyły 60 lat oraz osób, które ukończyły 12 lat i miały wskazania do szczepienia w związku z zaburzeniami odporności. Wcześniej, od 20 kwietnia, z tej możliwości mogły skorzystać m.in. osoby, które ukończyły 80 lat.

27.07. Główny Urząd Statystyczny podał, że wydatki bieżące na ochronę zdrowia w 2021 r. wyniosły 172,9 mld zł (stanowiły 6,6 proc. PKB) i były wyższe niż w 2020 r. o około 21 mld złotych.

SIERPIEŃ

3.08. Centrum e-Zdrowia przekazało, że Polska jako jeden z pierwszych krajów UE, decyzją Komisji Europejskiej dołączyła do grona państw, w których możliwa będzie wymiana e-recept transgranicznych.

WRZESIEŃ

1.9. Od września na liście leków refundowanych jest Zolgensma - najdroższy lek na SMA, stosowany u dzieci. Warunkiem włączenia do programu lekowego jest m.in. wiek do szóstego miesiąca życia w momencie podania leku oraz brak jakiegokolwiek wcześniejszego leczenia z powodu SMA.

29.9. W Ministerstwie Zdrowia powołany został zespół roboczy do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego połączenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Narodowego Instytutu Leków.

PAŹDZIERNIK

18.10 Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski przekazał, że MZ pracuje nad rozwiązaniem, by lekarze mieli bieżącą informację o dostępności leków.

19.10. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o medycynie laboratoryjnej. Określa ona m.in. zasady i warunki wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz nadzoru i kontroli laboratoriów.

LISTOPAD

4.11. Sejm znowelizował ustawę o Funduszu Medycznym, umożliwiając m.in. finansowanie innowacyjnych rozwiązań.

15.11. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział w wywiadzie dla PAP, że obowiązek zakrywania nosa i ust maseczką w aptekach, przychodniach i w szpitalach zostanie przedłużony co najmniej do końca marca 2023 r. Maseczki ograniczają transmisję chorób, nie tylko COVID-19, ale również grypy czy wirusa RSV – akcentował szef MZ.

29.11. Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że po rozmowach m.in. z Federacją Porozumienie Zielonogórskie udało się osiągnąć kompromis, gwarantujący stabilne obsługiwanie pacjentów na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej do kwietnia 2025 r.

GRUDZIEŃ

12.12. Pierwsza grupa medyków z Ukrainy rozpoczęła w poniedziałek szkolenie dotyczące Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (ang. Helicopter Emergency Medical Service, HEMS).

12.12. W Polsce rozpoczęły się szczepienia przeci COVID-19 dzieci od sześciu miesięcy do czterech lat.

13.12. Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta. Jej celem jest wdrożenie rozwiązań prawno-organizacyjnych, które w sposób kompleksowy i skoordynowany mają realizować priorytety polityki zdrowotnej w obszarze jakości. Zawarto w nim rozwiązania w zakresie: autoryzacji; wewnętrznego systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa; akredytacji; systemu świadczeń kompensacyjnych oraz rejestrów medycznych.

13.12. Kancelaria Prezydenta przekazała, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych.

15.12. W wykazie prac rządu opublikowano informację o planowanym projekcie uchwały Rady Ministrów w sprawie „Systemu zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych oraz podjęcia zatrudnienia w zawodzie na lata 2022–2026”.

18.12. W Polsce potwierdzono dotąd 213 przypadków małpiej ospy – wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego.

22.12. Kancelaria Prezydenta przekazała, że Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje ona m.in. objęcie przez NFZ finansowania świadczeń wysokospecjalistycznych i leków dla osób powyżej 75 lat oraz leków dla kobiet w ciąży. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/