Chodzi o nowelizację ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw przenoszącą do planu finansowego NFZ część świadczeń, które dotąd były finansowane bezpośrednio z bud żetu państwa. Mowa m.in. o świadczeniach z zakresu ratownictwa medycznego, przeszczepach narządów, programach lekowych dla chorych na hemofilię oraz HIV, a także finansowaniu leków dla kobiet w ciąży oraz seniorów.