Dzięki funduszom europejskim placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej będą mogły korzystać z nowoczesnych narzędzi cyfrowych takich jak elektroniczna dokumentacja medyczna. Warto postawić na te praktyczne rozwiązania, by skutecznie leczyć pacjentów – przekonuje Michał Skrzypek, prezes kliniki medycznej w Nowym Targu, która zdecydowała się na udział w unijnym projekcie, finansowanym ze środków REACT – EU.

Jaki rodzaj wsparcia oferuje stworzony przez Komisję Europejską pakiet REACT – EU?

To bardzo potrzebna inicjatywa, której zadaniem jest ożywienie gospodarki w państwach Unii Europejskiej po kryzysie spowodowanym przez pandemię COVID – 19. Ta nieprzewidziana sytuacja, z którą się mierzyliśmy uświadomiła nam jak istotne jest szybkie i sprawne reagowanie na sytuacje nieprzewidziane. Podejmowanie właściwych decyzji i sprawny obieg informacji istotny jest zwłaszcza w sektorze ochrony zdrowia. Dostęp do usług medycznych w nowoczesnej formie cyfrowej z pewnością usprawni ten proces i pomoże jeszcze skuteczniej pomagać pacjentom. Dlatego spora pula funduszy pochodzących z unijnej inicjatywy REACT – EU jest przeznaczona na wdrożenie e-usług w placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, do których pacjenci szukający pomocy medycznej zwracają się w pierwszej kolejności.

Takich jak Państwa klinika. Jakie konkretnie narzędzia otrzymacie do dyspozycji dzięki udziałowi w tym unijnym projekcie?

Trafi do nas nowoczesny sprzęt komputerowy. Dodatkowo będziemy mogli korzystać z aplikacji gabinetowej e-Gabinet+, która pozwoli naszej placówce na integrację z centralnym systemem e-zdrowia. To rozwiązanie umożliwi placówce tworzenie własnej elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz zapewni dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta wytworzonej w innych podmiotach. Tym samym umożliwi wymianę dokumentacji między placówkami POZ, szpitalami i poradniami specjalistycznymi. W efekcie lekarze POZ otrzymają dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta z innych podmiotów, w tym postawionych wcześniej diagnoz, wyników badań laboratoryjnych oraz opisów badań diagnostycznych, a także opisu leczenia w innych placówkach. To znacznie skróci czas między rozpoznaniem choroby a rozpoczęciem leczenia i w konsekwencji poprawi jakość procesu terapeutycznego.

Czyli dostęp do e-usług w obszarze zdrowia w tym do elektronicznej dokumentacji medycznej to korzyści zarówno dla lekarzy jak i pacjentów?

Dokładnie tak. Lekarze będą mogli wysyłać informacje o udzielonych świadczeniach do systemu e-zdrowia w postaci krótkich komunikatów (zdarzeń medycznych). Dodatkowo, jeśli podczas wizyty powstanie dokument stanowiący elektroniczną dokumentację medyczną (EDM), zostanie on zapisany w repozytorium EDM. Obie informacje są udostępniane poprzez system e-zdrowia zarówno lekarzom w innych podmiotach, jak i pacjentom w IKP.

Zatem korzystają wszyscy. Zresztą zakres wsparcia oferowanego w ramach cyfryzacji placówek POZ jest bardzo szeroki. Serdecznie zachęcam wszystkie placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej do aplikowania w tych projektach.

W jaki sposób placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej mogą starać się o przyznanie unijnych dotacji?

Aby ubiegać się o dofinansowanie trzeba wziąć udział w naborze do jednego z realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia projektów: „e-Gabinet+” lub „e-Usługi POZ”. Trzeba pamiętać o tym, że wszystkie placówki starające się o unijne wsparcie muszą mieć zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Pozytywna wiadomość jest taka, że biorąca udział w programie REACT – EU placówka nie jest zobowiązana do wniesienia wkładu własnego.

Szczegółowe informacje o projektach: www.zdrowie.gov.pl

Złóż wniosek o dofinansowanie: e-inwestycje.mz.gov.pl

Fot. materiały prasowe