Tak wynika z odpowiedzi wiceministra zdrowia Waldemara Kraski na interpelację Franciszka Sterczewskiego (KO) i grupy innych posłów.
Wiceminister informuje w niej, że według danych przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia pacjentów poniżej 18 lat, którzy leczeni byli na oddziałach psychiatrycznych ogólnych, było 200 w 2020 r., 265 w 2021 r., a w 2022 r. – dotychczas 311. Przypomina jednocześnie, że przyjęcie osoby niepełnoletniej na oddział ogólny jest możliwe jedynie wówczas, gdy chory ma powyżej 16 lat i występują bezwzględne wskazania do hospitalizacji, a na oddziale dla dzieci i młodzieży nie ma miejsc. Dodatkowo na oddziale dla dorosłych należy w takiej sytuacji wydzielić odrębną część na użytek młodych pacjentów.