Ten mechanizm został wprowadzony ustawą z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2232). Oficjalne uruchomienie naboru wniosków (czyli podpisanie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Pekao SA) miało miejsce w lipcu br. Kredyt na preferencyjnych warunkach może być udzielony studentom płatnych studiów lekarskich (zarówno niestacjonarnych na uczelniach publicznych, jak i stacjonarnych oraz niestacjonarnych na uczelniach prywatnych), prowadzonych w języku polskim. Po ukończeniu studiów absolwent będzie miał dwie możliwości - albo po upływie dwóch lat od ukończenia studiów zacząć spłacać zobowiązanie, albo może postarać się o jego umorzenie. To drugie rozwiązanie jest obwarowane dwoma warunkami: przepracowaniem w publicznej ochronie zdrowia 10 lat i uzyskaniem w ciągu 12 lat od ukończenia studiów tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową. Kwota kredytu to 20 tys. zł lub 18 tys. zł za semestr, w zależności od tego, czy student chce, by pokrył on koszty czesnego w bieżącym i następnych latach akademickich, czy też chce w ten sposób zapłacić za ubiegły rok.