Przypomnijmy, że na swoją ustawę organizacyjną ratownicy medyczni czekają od lat. Obecnie procedowany projekt pojawił się pod koniec 2019 r., a nie było to pierwsze podejście do uregulowania tego zawodu.
Co zatem zmieni się w sytuacji ratowników medycznych? Przede wszystkim spełni się postulat utworzenia samorządu zawodowego. Nadzór nad nim będzie sprawować minister zdrowia. Jednym z zadań samorządu będzie prowadzenie rejestru ratowników medycznych. Dzięki niemu możliwe będzie zidentyfikowanie konkretnych ratowników oraz określenie ich kwalifikacji. Ma to pozwolić na zebranie dokładnych informacji o liczbie osób wykonujących ten zawód oraz o potrzebach kadrowych. Przepisy przewidują, że rejestr będzie jawny, choć część informacji (np. te dotyczące powodów wykreślenia z rejestru) nie będzie powszechnie dostępna.