Nie będzie w nich można wykorzystywać osób wykonujących zawody medyczne ani przedmiotów mogących budzić z nimi skojarzenia, takich jak stetoskop czy sprzęt do ćwiczeń fizjoterapeutycznych.
Takie rozwiązania mają znaleźć się w projekcie nowelizacji ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2021 ze zm.). Jego założenia wpisano do wykazu prac legislacyjnych rządu, ma być przyjęty jeszcze w tym roku, a za jego opracowanie odpowiedzialny jest Krzysztof Saczka, zastępca głównego inspektora sanitarnego.