Zgodnie z nimi w ramy EDM zostaną włączone karta profilaktycznego badania ucznia oraz dokumentacja indywidualna ucznia prowadzona przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania lub higienistkę szkolną. Zapisów w e-karcie profilaktycznego badania będą mogli dokonywać (przez Internetowe Konto Pacjenta) również przedstawiciele ustawowi uczniów oraz sami uczniowie – po ukończeniu 18. roku życia.
Projektodawcy przekonują, że cyfryzacja medycznej dokumentacji szkolnej zapewni pracownikom medycznym łatwe i szybkie zapoznania się z nią oraz usprawni współpracę między poszczególnymi podmiotami sprawującymi opiekę nad danym uczniem.