Sprawa dotyczyła grupy ratowników medycznych, którzy domagali się od pracodawcy (zakładu opieki zdrowotnej) wypłaty wyrównań zasadniczego wynagrodzenia wraz z odsetkami oraz odszkodowań za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Wyrok został wydany 10 maja, jednak dopiero teraz poznaliśmy jego uzasadnienie.

Kasa mniejsza, zadania te same