Pierwsze przychodnie rezygnują z pakietu onkologicznego. Nie są w stanie realizować zapisów ustawy - mówią przedstawiciele Pomorskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia, do której należy 190 zakładów opieki zdrowotnej. Związek przygotowuje pomoc prawną w kwestii wycofywania deklaracji, które złożyli w grudniu ubiegłego roku.

Doktor Jan Tumasz - przewodniczący Związku - mówi, że pierwsze wypowiedzenia zostały już złożone. Podkreśla, że przeanalizowano zapisy pakietu onkologicznego, które z zderzeniu z codzienną praktyką wprowadzają wiele problemów. Tłumaczy, że karta leczenia onkologicznego utrudniła przepływ pacjentów pomiędzy lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej a specjalistami.

Do tej pory to przechodzenie pacjentów było bardziej płynne. "Teraz jest wielki bałagan decyzyjny, nie ma procedur i standardów, w wielu sytuacjach nie ma jasnych zasad" - mówi. Dodaje, że wiele świadczeń jest niedoszacowanych.

Przewodniczący Związku podkreśla, że każdy ze świadczeniodawców podejmuje indywidualnie decyzję o wypowiedzeniu w zakresie pakietu onkologicznego.