Niespełna 70 proc. – na takim poziomie zrealizowały umowy z NFZ poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne, czyli ośrodki I poziomu w trzypoziomowym systemie zreformowanej psychiatrii dziecięcej. Do zwrotu pozostało kilkanaście milionów złotych.

O sytuację tych placówek pytała w interpelacji posłanka Agnieszka Ścigaj (PS). Na naszych łamach również informowaliśmy o ich problemach, zarówno finansowych, jak i organizacyjnych (m.in. w tekście „Reforma chwieje się w posadach”, DGP nr 240/2021). Wynikały one m.in. stąd, że start reformy, której początkiem było uruchomienie tych poradni, zbiegł się z początkiem pandemii; wskazywano również, że niezależnie od covidowych ograniczeń narzucono im zbyt dużą liczbę świadczeń do wykonania. Były również zastrzeżenia co do samych wycen poszczególnych usług (część z nich zmieniła się od 1 lipca br.). Zarazem jednak wskazywano, że nie wszystkie placówki, które przystąpiły do konkursu, rzetelnie wywiązywały się z umów.
W odpowiedzi na interpelację wiceminister Waldemar Kraska poinformował, że w okresie rozliczeniowym kwiecień 2020 r. – grudzień 2021 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wypłacił 348 ośrodkom (prowadzonym przez łącznie 196 świadczeniodawców) ryczałt w wysokości ok. 206 mln zł. Jednocześnie wartość zrealizowanych świadczeń wyniosła ok. 144 mln zł (69 proc.). Zatem nadpłata funduszu dotyczyła ok. 62 mln zł (31 proc.), 278 ośrodków. Z tego pieniądze zwróciło 207 placówek – ok. 48,4 mln zł.
Do zwrotu przez 71 ośrodków pozostało ok. 14,6 mln zł, przy czym 26 z nich podpisało aneksy zgodnie z planem spłaty na kwotę ok. 2,6 mln. zł (stan na 27 maja br.). Z kolei 45 poradni (prowadzonych przez łącznie 30 świadczeniodawców) odmówiło podpisania aneksów i zwrotu ok. 12 mln zł (5,8 proc. ogółu wypłaconej kwoty).
– Sytuacja tych ośrodków będzie rozpatrywana indywidualnie przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ – zadeklarował wiceminister Kraska.
Przypomnijmy, że zgodnie z wdrażaną reformą system psychiatrii dziecięcej ma być trzypoziomowy, gdzie I poziom, poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne, udziela najbardziej podstawowych świadczeń w środowisku pacjenta, jest więc najliczniejszy (w tych ośrodkach pracują terapeuci i psycholodzy, nie ma lekarzy), II poziom, centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, zajmuje się nieco bardziej skomplikowanymi przypadkami (tu wkracza lekarz), a III jest najbardziej wyspecjalizowany (tam funkcjonują m.in. oddziały całodobowe). Pierwsze placówki I poziomu już działają, II poziom jest tworzony, a III ma powstawać na bazie istniejących szpitali. ©℗