O sytuację tych placówek pytała w interpelacji posłanka Agnieszka Ścigaj (PS). Na naszych łamach również informowaliśmy o ich problemach, zarówno finansowych, jak i organizacyjnych (m.in. w tekście „Reforma chwieje się w posadach”, DGP nr 240/2021). Wynikały one m.in. stąd, że start reformy, której początkiem było uruchomienie tych poradni, zbiegł się z początkiem pandemii; wskazywano również, że niezależnie od covidowych ograniczeń narzucono im zbyt dużą liczbę świadczeń do wykonania. Były również zastrzeżenia co do samych wycen poszczególnych usług (część z nich zmieniła się od 1 lipca br.). Zarazem jednak wskazywano, że nie wszystkie placówki, które przystąpiły do konkursu, rzetelnie wywiązywały się z umów.
W odpowiedzi na interpelację wiceminister Waldemar Kraska poinformował, że w okresie rozliczeniowym kwiecień 2020 r. – grudzień 2021 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wypłacił 348 ośrodkom (prowadzonym przez łącznie 196 świadczeniodawców) ryczałt w wysokości ok. 206 mln zł. Jednocześnie wartość zrealizowanych świadczeń wyniosła ok. 144 mln zł (69 proc.). Zatem nadpłata funduszu dotyczyła ok. 62 mln zł (31 proc.), 278 ośrodków. Z tego pieniądze zwróciło 207 placówek – ok. 48,4 mln zł.