Trwają konsultacje społeczne projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Przypomnijmy, zakłada on, że rezydentom specjalizacji uznanych przez resort za priorytetowe (m.in. anestezjologii i intensywnej terapii, geriatrii, hematologii, kardiologii dziecięcej, psychiatrii, pediatrii czy onkologii klinicznej) będzie przysługiwać wynagrodzenie w wysokości 6942 zł w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury, po tym czasie – 7211 zł. Z kolei lekarze wybierający specjalizację z pozostałych dziedzin będą mogli liczyć odpowiednio na 6739 zł i 7076 zł.
W stanowiskach do projektu powtarzają się opinie, że nie jest to wystarczająca zachęta. Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie wskazuje, że jeżeli resort chce skłonić do wyboru specjalizacji priorytetowych przez wyższe wynagrodzenia, to powinien radykalnie podwyższyć wynagrodzenia dla rezydentów tych dziedzin, a różnica po dwóch latach nie może maleć. – Różnica na poziomie 100–200 zł nie wpływa na decyzje zawodowe – argumentuje Tomasz Zieliński, wiceprezes federacji.