Takie rozwiązanie zakłada projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury, który został skierowany do konsultacji społecznych. Można mieć wątpliwości, czy przy stawkach rzędu 7 tys. zł brutto jest to wystarczająca zachęta.
Płace rezydentów kształtowane są przez resort zdrowia (który je również finansuje), muszą być jednak zgodne z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1801 ze zm.). Jej ostatnia nowelizacja wprowadziła od lipca kolejne podwyżki, do których trzeba było dostosować stawki. I tak lekarz w ramach „standardowej” specjalizacji będzie mógł liczyć w pierwszych dwóch latach na pensję w wysokości 6739 zł, w kolejnych – 7076. Z kolei przyszli specjaliści z dziedzin priorytetowych mogą liczyć na 6942 zł w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury, po tym czasie – 7211 zł.