Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują przepisy, które wprowadziły tzw. pakiet onkologiczny i kolejkowy. Jedną ze zmian jest obowiązek posiadania skierowania do okulisty i dermatologa, udzielających świadczeń w ramach NFZ. Tym samym skróciła się lista specjalistów, do których można się dostać bez posiadania tego dokumentu. Skierowania nie są wymagane jedynie do onkologa, psychiatry, wenerologa i dentysty.
Czy do okulisty kieruje inny lekarz
Ostatnio popsuł mi się wzrok i zapewne będę potrzebowała okularów. Czy, aby uzyskać zlecenie na nie od okulisty, muszę mieć skierowanie?
TAK
Ministerstwo Zdrowia ograniczyło dostęp do okulistów, aby zmniejszyć liczbę prostych porad, które nie wymagają interwencji specjalisty (wystarczająca jest pomoc lekarza rodzinnego). Ci pacjenci, którzy przejdą pod opiekę medyków pierwszego kontaktu, zwolnią miejsca w kolejkach innym chorym. Nowe przepisy oznaczają jednak duże utrudnienie dla osób wymagających korekcji wzroku. Lekarz rodzinny nie ma bowiem możliwości dokładnego diagnozowania chorób oczu ani wypisania pacjentom recept na okulary. Musi to zrobić okulista, ale najpierw pacjent powinien uzyskać skierowanie do specjalisty. Ten dokument ma prawo wypisać każdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub inny udzielający świadczeń w ramach ważnej umowy z NFZ.
Podstawa prawna
Art. 1 ust.1 pkt 28 ustawy z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1138).
Czy w kolejce nie obowiązują ograniczenia
Czekam na wizytę u okulisty od października ubiegłego roku. Wtedy dostęp do tego specjalisty nie był jeszcze limitowany. Wizytę mam wyznaczoną na koniec stycznia. Czy lekarz przyjmie mnie bez skierowania?
TAK
Skierowania do okulistów i dermatologów obowiązują od 1 stycznia 2015 r., jednak osób, które zapisały się do nich przed tą datą, nowy wymóg nie dotyczy. Art. 17 znowelizowanej ustawy zdrowotnej wyłącza z obowiązku przedkładania skierowań pacjentów, którzy od ubiegłego roku czekają w kolejkach na świadczenia dermatologiczne i okulistyczne. Nie muszą oni dostarczać tego dokumentu, nawet jeżeli świadczenie jest udzielane już w 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ustawy z 22 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1138).
Czy kontynuacja leczenia także ze skierowaniem
Od trzech miesięcy leczę łuszczycę w poradni dermatologicznej, która ma kontrakt z NFZ. Zgodnie z zaleceniem lekarza kuracja będzie trwała jeszcze co najmniej pół roku. Czy przed każdą wizytą muszę dostarczyć skierowanie do dermatologa?
NIE
Osoby, które w ubiegłym roku rozpoczęły leczenie u dermatologa (analogicznie u okulisty) i nadal znajdują się pod opieką któregoś z tych specjalistów, nie potrzebują skierowania. W ich przypadku w grę wchodzi bowiem kontynuacja terapii. Tymczasem dokument taki jest wymagany tylko w przypadku pierwszorazowego zgłoszenia do lekarza. Przy czym zasada ta dotyczy leczenia u wszystkich specjalistów, do których dostęp jest uzależniony od posiadania skierowania. Jest ono ważne dopóty, dopóki utrzymuje się dany problem zdrowotny. Jeżeli z powodu swojego schorzenia pacjent wymaga więcej niż jednej porady specjalistycznej, to nie musi przedkładać skierowania przed każdą wizytą u lekarza.
Podstawa prawna
Art. 57 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).
Czy dokument zachowa ważność w nowym roku
Lekarz rodzinny wystawił mi skierowanie do kardiologa trzy miesiące temu. Jednak nie udało mi się w ubiegłym roku dostać do specjalisty. Czy będzie honorowane w tym roku?
TAK
Termin ważności skierowania do poradni specjalistycznej nie jest ściśle określony. Jest ono ważne do chwili jego realizacji lub traci ważność wraz z ustaniem przyczyny. Taki dokument wydany pacjentowi w 2014 r. będzie więc ważny w dniu wizyty w kolejnym roku. Podobnie jest ze skierowaniami do pracowni i zakładów diagnostycznych oraz do szpitala.Wyjątkiem jest sytuacja, gdy skierowanie zostanie przedłożone do realizacji po zbyt długim czasie od daty jego wystawienia, np. dwa lata temu – lekarz ma prawo zażądać wtedy nowego skierowania. Ściśle określone terminy obowiązywania mają natomiast skierowania do sanatorium (podlegają weryfikacji co 18 miesięcy), do poradni rehabilitacyjnej (są ważne przez rok od rozpoczęcia leczenia) i do szpitala psychiatrycznego (ich ważność wygasa po 14 dniach).
Podstawa prawna
Art. 57 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).
Czy honorowana jest kopia dokumentu
W najbliższej przychodni na wizytę u okulisty trzeba czekać pięć miesięcy. Czy mogę na podstawie jednego skierowania zapisać się do kilku placówek medycznych i wybrać tę, w której termin wizyty będzie najwcześniejszy?
NIE
Nowe przepisy wprowadziły istotne dla pacjentów ograniczenia. Placówki medyczne mogą wpisać chorego do kolejki tylko na podstawie oryginału skierowania. Tym samym nie jest możliwe zapisanie się do kilku przychodni i wybór tej, która oferuje najkrótsze terminy. Wcześniej było to możliwe, ponieważ przy zapisie do lekarza można było przedłożyć np. kserokopię skierowania. Chorzy zapisywali się jednak do kilku placówek medycznych, a po zrealizowaniu wizyty w jednej z nich, nie informowali o tym pozostałych. Tym samym blokowali miejsca potrzebne innym pacjentom. Obecnie pacjent musi dostarczyć oryginalny dokument, choć nie musi go mieć przy sobie w momencie wpisywania się do kolejki. Ma obowiązek dostarczyć go w ciągu 14 dni roboczych od wpisania go na listę oczekujących. Jeśli tego nie zrobi w tym terminie, zostanie wykreślony z kolejki.
Podstawa prawna
Art. 20 ust. 2b ustawy z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1138).
Czy bez skierowania leczenie jest bezpłatne
Udało mi się zapisać na wizytę do neurologa, ale nie mam skierowania od lekarza rodzinnego. Czy specjalista przyjmie mnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego?
NIE
Świadczenia udzielone bez skierowania – poza ściśle określonymi przypadkami – nie są finansowane przez NFZ, a placówka medyczna ich kosztami może obciążyć pacjenta. Wyjątkiem od tej zasady są świadczenia ratujące życie (np. pomoc lekarska udzielana choremu, który przechodzi zawał). Te zawsze udzielane są choremu bezpłatnie i w ich przypadku nie jest wymagane skierowanie.
Podstawa prawna
Art. 57 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm).