W 2022 r. przeznaczymy ponad 30 mln zł na ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Cieszymy się, że możemy uruchomić nowe jednostki, m.in. w tych województwach, gdzie do tej pory były tzw. białe plamy – poinformował w piątek wiceminister rodziny Stanisław Szwed.

Wiceszef MRiPS zapowiedział, że w tym roku przekazane zostaną nowe środki na wsparcie środowiskowych domów samopomocy (ŚDS).

"W tym roku z rezerwy naszego ministerstwa przeznaczamy na środowiskowe domy samopomocy ponad 30 mln zł. Utworzonych zostanie 450 nowych miejsc" – przekazał Szwed.

Zaznaczył, że środki będą także przeznaczone na funkcjonowanie, wyposażenie i remonty dotychczasowych ośrodków.

"Cieszymy się, że możemy uruchomić nowe jednostki także w tych województwach, gdzie do tej pory były tzw. białe plamy. W 2022 r. i 2023 r. powstanie 11 nowych środowiskowych domów samopomocy" – powiedział wiceminister.

Środowiskowy dom samopomocy jest placówką dziennego pobytu, która może prowadzić miejsca całodobowe. Stanowi wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym i społecznym. W ŚDS świadczone są usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych.

W 2021 r. na realizację tych zadań resort przeznaczył 45 mln zł.

W Polsce funkcjonuje łącznie 840 środowiskowych domów samopomocy. Zapewniają one 32 tys. miejsc.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec