Dieta o wartości energetycznej 2000–2400 kcal, gdzie 10–20 proc. energii powinno pochodzić z białka, 20–30 proc. z tłuszczów, ma być podstawą szpitalnego żywienia. Poza tym będą wyróżnione m.in. diety łatwostrawna, ubogoenergetyczna, eliminacyjna i płynna. Część z nich będzie można zmodyfikować – np. na sposób wegetariański lub bezmleczny.

Takie rozwiązania przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia w szpitalach, skierowany wczoraj do konsultacji. Jego autorzy przyznają, że obecne regulacje w tym zakresie są niewystraczające, co potwierdziły m.in. kontrole NIK, wskazujące np. na niską zawartość warzyw oraz owoców w dziennym jadłospisie pacjentów, mało urozmaicone śniadania i kolacje, brak pełnowartościowego białka (zwierzęcego lub roślin strączkowych) do wszystkich posiłków głównych czy podawanie zbyt wielu potraw smażonych. Nowe rozporządzenia ma to zmienić.
Zgodnie z projektem pacjenci, których stan zdrowia nie wymaga stosowania specjalnych ograniczeń, powinni otrzymywać dietę podstawową. Poprzez jej odpowiednie modyfikacje zostały opracowane pozostałe diety, które odznaczają się np. ograniczeniem lub zwiększeniem zawartości jednego, a czasem większej liczby składników odżywczych lub zmianą konsystencji posiłków. Wartość energetyczną diety podstawowej i większości diet określono na dwóch poziomach: 2000–2200 kcal oraz 2201–2400 kcal, w zależności od stanu zdrowia pacjenta, jego płci, wieku, masy ciała itp.
O rodzaju diety ma decydować lekarz, który może się w tej sprawie skonsultować z dietetykiem. Może uwzględnić wymogi religijne i kulturowe pacjenta, o ile nie sprzeciwiają się temu względy zdrowotne, a szpital dysponuje możliwościami organizacyjnymi i finansowymi.
W załączniku do rozporządzenia wymienionych jest 15 diet oraz dziewięć sposobów modyfikacji – każda z nich bowiem ma być opatrzona specjalnym kodem. Przy każdej jest też m.in. lista produktów rekomendowanych i niezalecanych oraz wartości odżywcze i udział konkretnych składników.
Projekt zawiera także wzór karty żywienia szpitalnego, na której ma być określane m.in., jaką część każdego z posiłków zjadł pacjent, ile w ciągu dnia wypił płynów itd. Tam też powinien być wpisany kod diety.
Rozporządzenie ma wejść w życie po trzech miesiącach od publikacji, aby szpitale mogły się przygotować do nowych wymogów.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji