Jest to realizacja rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 (Dz.Urz. UE z 24 maja 2017 r. L 137). Od 1 lipca 2018 r. wprowadziło ono zakaz stosowania amalgamatu stomatologicznego w leczeniu dzieci poniżej 15. roku życia oraz kobiet w ciąży i karmiących. Przepisy unijne wymuszają na gabinetach, które nadal stosują wypełnienia amalgamatowe bądź zajmują się ich usuwaniem, zakup tzw. separatorów, czyli urządzeń, które zatrzymują cząstki rtęci (amalgamat je zawiera).
Unia Europejska założyła, że państwa członkowskie wycofają się całkowicie z używania tego wypełnienia do 2030 r. Polska zrobi to wcześniej, bo z wejściem konsultowanego obecnie rozporządzenia w życie (14 dni po jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw). Resort zdrowia nie planuje okresu przejściowego, bo usunięcie wypełnienia amalgamatowego nie jest świadczeniem obligatoryjnym.