Leczenie pacjentów z koronawirusem od kwietnia będzie finansowane z budżetu NFZ, nie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Z tego ostatniego nadal będą pochodzić pieniądze na szczepienia oraz rehabilitację pocovidową. Z kolei dodatki covidowe dla pracowników medycznych będą wypłacane tylko do końca marca – informuje NFZ.

Jest to związane z utrzymującym się spadkiem liczby zakażeń COVID-19 oraz zmniejszającą się liczbą hospitalizacji, a ich podstawą jest polecenie ministra zdrowia z 28 lutego br. i wydane w odpowiedzi zarządzenie prezesa NFZ z 28 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zastąpiło ono zarządzenie w tej sprawie z 23 grudnia 2021 r.
Świadczenia covidowe będą finansowane na dotychczasowych zasadach do 31 marca br. (czyli z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Po tej dacie będą rozliczane w ramach obowiązujących umów z NFZ.
Odrębnie finansowane będą nadal świadczenia, które mają kluczowe znaczenie w przeciwdziałaniu chorobie i w powrocie do pełnej sprawności po COVID-19, czyli szczepienia i rehabilitacja (stacjonarna, ambulatoryjna, dzienna, domowa i psychiatryczna).
Minister zdrowia zdecydował również, że dodatki covidowe będą obowiązywały tylko do 31 marca br. W związku z tym NFZ przypomina, że dyrektorzy szpitali II poziomu zabezpieczenia covidowego muszą dostarczyć informacje o wysokości dodatków dla uprawnionych pracowników za okres od 1 stycznia do 31 marca br., najpóźniej do końca maja.
Przypomnijmy, od początku pandemii wypłacono blisko 9,3 mld zł dodatków za pracę przy COVID-19 – tak wynika z najnowszych danych, które przytacza portal cowzdrowiu.pl. NFZ przeznaczył na nie ponad 9,27 mld zł. Z tego ponad 9 mld zł trafiło do osób wykonujących zawód medyczny, a ponad 250 mln zł do innych pracowników. W styczniu 2022 r. dodatkowe wynagrodzenie otrzymało ponad 43,8 tys. osób wykonujących zawód medyczny z 386 placówek leczniczych i 1 tys. osób z personelu niemedycznego z 84 podmiotów.
Z kolei na początku lutego MZ informowało partnerów społecznych na posiedzeniu zespołu trójstronnego ds. zdrowia, że wypłaty dodatków covidowych dotyczyły łącznie 690 podmiotów i objęły w sumie ponad 105 tys. osób.