Jest to związane z utrzymującym się spadkiem liczby zakażeń COVID-19 oraz zmniejszającą się liczbą hospitalizacji, a ich podstawą jest polecenie ministra zdrowia z 28 lutego br. i wydane w odpowiedzi zarządzenie prezesa NFZ z 28 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zastąpiło ono zarządzenie w tej sprawie z 23 grudnia 2021 r.
Świadczenia covidowe będą finansowane na dotychczasowych zasadach do 31 marca br. (czyli z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Po tej dacie będą rozliczane w ramach obowiązujących umów z NFZ.