Co może minister
Minister zdrowia 22 grudnia 2021 r. znowelizował rozporządzenie z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii – dodany par. 12a i 12b wprowadza obowiązek poddania się szczepieniu ochronnemu przeciwko SARS-CoV-2 wszystkich pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zatrudnionych w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych oraz studentów kierunków medycznych. Osoby te mają do 1 marca 2022 r. legitymować się zaświadczeniem o poddaniu się temu obowiązkowi (tzw. paszportem covidowym).