Chodzi o projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej.
Przypomnijmy, w tekście „Platforma teleporad zadecyduje, czy trzeba udać się na SOR” (DGP nr 26/22) pisaliśmy o zakładanych przez resort zdrowia kierunkach reformy nocnej i świątecznej ochrony zdrowia (NŚOZ). Jej podstawowymi założeniami były m.in. wyłączenie NŚOZ z tzw. sieci szpitali i włączenie na powrót do podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz utworzenie trzypoziomowego systemu, w ramach których miała działać centralna platforma teleporad, sieć całodobowych ambulatoriów w każdym powiecie oraz zastrzeżone wyłącznie dla stanów zagrożenia życia szpitalne oddziały ratunkowe (SOR). Do tej pory nie wiadomo było, jak resort zdrowia planuje wdrożyć te rozwiązania, jednak wiele szczegółów można już znaleźć w projekcie rozporządzenia.