Ministerstwo Zdrowia wraz Narodowym Funduszem Zdrowia systematycznie zwiększa nakłady na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień. W 2019 r. było to 2 997 695 zł, a 3 077 862 zł w 2020 r. - wynika z informacji resortu przedstawionych na wtorkowym posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia.

Komisja wysłuchała "Informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w 2019 r. i 2020 r. w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022". Kluczowe zadania realizowane w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego to przede wszystkim zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej adekwatnej do ich potrzeb oraz prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi

W realizację poszczególnych zadań są włączeni minister sprawiedliwości, minister obrony narodowej, minister edukacji narodowej, minister zdrowia, minister rodziny, minister spraw wewnętrznych i administracji, Narodowy Fundusz Zdrowia, oraz województwa, powiaty, miasta i gminy. Koordynatorem działań jest minister zdrowia.

Z danych omówionych przez wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego wynika, że w latach 2019-2020 zauważalny był wzrost liczby lekarzy psychiatrów w trakcie specjalizacji o 14 proc.. Odnotowano też wzrost liczby psychologów nieposiadających specjalizacji (o 9 proc.) oraz psychologów - choć w znacznie mniejszym stopniu (o 0,9 proc.). O 13,8 proc. wzrosła liczba pielęgniarek psychiatrycznych.

W związku z potrzebą pilnych zmian w psychiatrii dziecięcej, Ministerstwo Zdrowia przygotowało i wdraża reformę systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - opiera się ona o nowy model udzielania świadczeń.

Nowy model ochrony zdrowia psychicznego pacjentów niepełnoletnich jest wynikiem prac działającego od lutego 2018 r. Zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele różnych grup zajmujących się ochroną zdrowia – m.in. eksperci w dziedzinie psychiatrii, psychologii i psychoterapii. W 2019 roku Ministerstwo Zdrowia powołało też stanowisko Pełnomocnika do spraw reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży.

Jak podkreślił wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, jednym z podstawowych założeń reformy jest budowa sieci ośrodków, w których pracują psycholodzy, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi. Są to Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Pacjenci mogą skorzystać z oferty tych ośrodków bez skierowania lekarskiego.

Ośrodki te będą udzielać pomocy dzieciom, które nie potrzebują diagnozy psychiatrycznej lub farmakoterapii. "W przypadku wielu zaburzeń psychicznych, pojawiających się w dzieciństwie, można bowiem udzielić skutecznej pomocy za pomocą takich interwencji jak psychoterapia indywidualna i grupowa, terapia rodzinna czy praca z grupą rówieśniczą. Warunkiem jest wczesna reakcja na pojawiające się problemy. Pozwala to nie dopuścić do pogorszenia stanu zdrowia psychicznego pacjenta i uniknąć hospitalizacji na oddziale psychiatrycznym, która jest często trudnym doświadczeniem dla młodej osoby" - napisano w informacji MZ.

Ośrodki II poziomu to Centra Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, gdzie pomocy udzieli lekarz psychiatra, a pacjenci wymagający intensywniejszej opieki mogą skorzystać ze świadczeń w ramach oddziału dziennego. Na III, najwyższym poziomie referencyjności funkcjonować będą Ośrodki wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej. W takich ośrodkach pomoc znajdą pacjenci wymagającej najbardziej specjalistycznej pomocy, w tym w szczególności osoby w stanie zagrożenia życia i zdrowia, przyjmowani w trybie nagłym.

Pierwsze ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej rozpoczęły działalność w kwietniu 2020 roku - udzielane są w ponad 300 miejscach w Polsce.(PAP)

Autorka: Agata Zbieg

agz/ mhr/