Wygląda na to, że wbrew zapowiedziom nie doczekamy się ustaw dotyczących masowego testowania czy sprawdzania certyfikatów szczepień. Na razie jedynym nowym aktem prawnym dotyczącym tego obszaru jest rozporządzenie wprowadzające obowiązek szczepień medyków - czyli osób wykonujących zawody medyczne (z 22 grudnia 2021 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii). Nie zawiera ono jednak zbyt wielu szczegółów, nasuwa się zatem wiele pytań, przede wszystkim o możliwe sankcje. Co grozi osobom, które nie zastosują się do tego obowiązku? Kto będzie go egzekwował?
Faktycznie z samego rozporządzenia nie wynika zbyt wiele, poza m.in. obowiązkiem i datą, do kiedy szczepienie winno być wykonane. Odpowiedzi na pytanie o sankcje należy zatem szukać w innych aktach prawnych. Przede wszystkim należy mieć na uwadze ustawę o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Wspomniane rozporządzenie zostało wydane w oparciu o jej art. 46 ust. 2 i 4. Ustawa ta przewiduje kary pieniężne za niezastosowanie się m.in. do obowiązku poddania się szczepieniom ochronnym przez określone grupy osób zobowiązane do zaszczepienia się. Za brak poddania się temu obowiązkowi medykowi grozi kara pieniężna w wysokości od 5000 zł do 10 000 zł (art. 48 a ust. 1). Kara taka jest nakładana w drodze decyzji administracyjnej przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i państwowego granicznego inspektora sanitarnego. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z dniem jej doręczenia. W przypadku ponownego uchylania się od obowiązku kara zostaje nałożona ponownie. Pytanie, jakie się nasuwa, to czy i w jaki sposób sanepid będzie wchodził w posiadanie informacji, który z medyków się nie zaszczepił.
A czy nie mogłoby się to odbywać w analogiczny sposób, jak pozyskuje dane np. o niezaszczepionych dzieciach?