Resort zdrowia opublikował niedawno dokument „Zdrowa przyszłość”, czyli ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia w perspektywie do 2030 r. (o jego założeniach pisaliśmy w DGP nr 20/2022, „Jak wyleczyć system zdrowia”). Wskazano w nim m.in. kierunki reformy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NŚOZ, zwana też NPL). Przypomnijmy, od 1 października 2017 r. organizacją takich placówek zajmują się podmioty należące do tzw. sieci szpitali. W zamyśle miały one być prowadzone obok szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR-ów), przez co personel miał szybko dokonywać selekcji i przekierowywać pacjentów, których życiu nic nie zagraża, właśnie do partnerów prowadzących NPL.
Jednak jak wskazują eksperci, ale również przedstawiciele rządu - pomimo tamtej reformy sytuacja nie uległa większej zmianie i dalej mamy do czynienia z „odwróconą piramidą świadczeń”, czyli zaopatrywaniem najmniej skomplikowanych schorzeń (np. grypy) w najbardziej kosztowny sposób - na SOR-ach.