Jeśli termin badania upływa w dniu uznanym ustawowo za wolny od pracy lub w sobotę, porada ma odbywa się następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Badanie fizykalne pacjenta, zależnie od stanu klinicznego, może odbyć się w poradni podstawowej opieki zdrowotnej albo podczas wizyty domowej w miejscu pobytu pacjenta.

MZ podnosi, że to lekarz podstawowej opieki zdrowotnej podejmuje decyzję na podstawie stanu klinicznego pacjenta o miejscu udzielenia porady.

Reklama

Pacjenci powyżej 60. roku życia, skierowani do odbycia izolacji w warunkach domowych przed wejścia w życie rozporządzenia, odbywają ją na dotychczasowy zasadach.

W ocenie skutków regulacji wskazano, że ze względu na przewidywany znaczny wzrost zakażeń nowym wariantem wirusa SARS-CoV-2 istnieje konieczność zwiększenia poziomu zabezpieczenia opieki przedszpitalnej populacji pacjentów powyżej 60 lat, zakażonych lub podejrzanych o zakażenie, u których ze względu na częstość występowania chorób współistniejących przebieg zakażenia może mieć niekorzystny przebieg.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po ogłoszeniu.