Konkrety zapowiedzianych działań to: skrócona do siedmiu dni kwarantanna (będzie dotyczyć osób skierowanych na nią od 24 stycznia), bezpłatne testy antygenowe w aptekach, większa liczba punktów wymazowych, zwiększenie liczby łóżek do 60 tys. (w najgorszym scenariuszu – obecnie zasoby szpitalne na wypadek COVID-19 to 30 tys.) i obowiązek opieki lekarza rodzinnego dla pacjentów po 60. r.ż. z wykrytym koronawirusem. Oraz zwiększenie liczby zespołów ratownictwa medycznego.
Według ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zasadniczą pomocą miałoby być włączenie lekarzy rodzinnych do opieki nad pacjentami z COVID-19. Jak dokładnie miałoby to wyglądać, tego autorzy strategii nie podają. Mowa jest jedynie o tym, że w przypadku pacjentów po 60. r.ż. z pozytywnym wynikiem, nie później niż w trzeciej dobie, lekarz rodzinny powinien udzielić porady. Najlepiej osobistej. A w przypadkach „uzasadnionych stanem klinicznym odbywa się w formie wizyty domowej”.