Możliwość wykonywania testów w kierunku SARS-CoV-2 w aptekach ogólnodostępnych oraz wprowadzenie pracy zdalnej w urzędach administracji publicznej i jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym - przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

Chodzi o projekt nowelizacji w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Projekt został zamieszczony w piątek wieczorem na stronach Rządowego Centrum Legislacji z adnotacją, że został skierowany do podpisu premiera.

Zgodnie z nim grupa podmiotów uprawnionych do wykonywania testów w kierunku SARS-CoV-2 zostanie rozszerzona o apteki ogólnodostępne. Dostaną one możliwość wystawianie zlecenia wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2 oraz przekazywanie danych o wynikach tych testów do systemu teleinformatycznego stanowiącego moduł Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19.

Zapisano w nim także, że do dnia 28 lutego 2022 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. Wyjątek stanowią jednostki organizacyjne sądów i prokuratury oraz uczelni.

"Wyjątki od powyższej zasady będą stanowić sytuacje, w których realizacja określonych zadań jest niezbędna dla zapewnienia pomocy obywatelom lub ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, a ich realizacja nie jest możliwa w ramach pracy zdalnej" - wyjaśniono w uzasadnieniu.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 24 stycznia 2022 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących wykonywania testów w aptekach, które mają wejść w życie z dniem 27 stycznia 2022 r.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka