O sprawie poinformowało wczoraj Centralne Biuro Antykorupcyjne. Podejrzanym grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności.
Prokuratura Regionalna w Katowicach zarzuciła byłemu najważniejszemu urzędnikowi lekowemu m.in. niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w związku z wydaniem korzystnych decyzji administracyjnych dla jednej z warszawskich hurtowni farmaceutycznych. Miały one być sprzeczne z ustaleniami kontroli przeprowadzonej w tej hurtowni przez pracowników inspekcji farmaceutycznej (informowali oni o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu tego podmiotu). Postępowanie prokuratury obejmowało lata 2016–2017.