Dziesięć poradni będzie udzielać pomocy dzieciom problemowo korzystającym z technologii cyfrowych w ramach pilotażu, który potrwa do końca czerwca. Jak poinformował wczoraj NFZ, działalność rozpoczęła już pierwsza placówka, a kolejna podpisała umowę.

Podstawą jest rozporządzenie ministra zdrowia z 23 listopada 2021 r. w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2021 r. poz. 2253). Jak informowaliśmy, po konsultacjach zmieniono m.in. jego tytuł i używaną w nim terminologię – eksperci wskazywali bowiem, że zjawisko jest stosunkowo nowe i trafniej jest w tym przypadku mówić o problemie niż o nałogu („Liczne zmiany w programie pilotażowym zwalczania cyberuzależnień”, DGP nr 228).
Od 23 grudnia 2021 r. działa już pierwszy ośrodek udzielający pomocy w ramach pilotażu – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów. Umowę z NFZ podpisał też Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku. Fundusz zapowiada, że niedługo dołączy kolejnych osiem placówek zlokalizowanych w Bielsku-Białej, Jeleniej Górze, Koninie, Łodzi, Szczecinie, Toruniu, Wrocławiu i Zielonej Górze.
Pacjenci wspólnie z rodzicami mogą zgłosić się bezpośrednio do ośrodka realizującego program pilotażowy, na leczenie nie potrzeba skierowania. Wystarczy zgłosić się do placówki realizującej program. Pierwsza porada lub wizyta powinna być udzielona już w ciągu siedmiu dni roboczych od zgłoszenia. Czas trwania terapii dostosowany ma być do pacjenta. Może wynieść nawet ponad 12 tygodni. Pacjenci mogą liczyć np. na konsultacje z lekarzem, psychologiem, terapeutą, sesje terapii rodzinnej, grupowej. Leczenie finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Przypomnijmy, że po konsultacjach w rozporządzeniu dotyczącym pilotażu zmieniono nie tylko terminologię, lecz także stawki. Pierwotnie zaproponowane eksperci uznali za zbyt niskie, szczególnie w zestawieniu z cenami podobnych usług na rynku prywatnym. Również po etapie konsultacji do projektu dodano listę realizatorów programu. Mimo apeli organizacji pozarządowych wyspecjalizowanych w tej tematyce do pilotażu nie włączono prowadzonych przez nie poradni. Resort zdrowia argumentował, że tego rodzaju opieka może być świadczona jedynie w podmiotach prowadzących działalność leczniczą, wskazywał przy tym, że organizacje mają możliwość takich placówek.