Od 1 stycznia placówki uczestniczące w pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego (CZP) nie będą musiały dysponować oddziałem stacjonarnym. Możliwy będzie udział w programie podmiotów, które prowadzą opiekę tylko w warunkach dziennych i ambulatoryjnych oraz leczenie środowiskowe (domowe).

Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja z 29 grudnia 2021 r. rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego skierowana wczoraj do ogłoszenia.
Przypomnijmy, że CZP odpowiada za całość opieki psychiatrycznej na swoim obszarze (obowiązuje rejonizacja). Nie oznacza to, że musi zapewnić wszystkie rodzaje usług w swojej strukturze – w tym celu zawiera umowy z podwykonawcami. Zatem jeśli gdzieś powstaje centrum, inne placówki psychiatryczne powinny stać się jego podwykonawcami.
Po zmianach podmiot prowadzący CZP będzie mógł udzielać świadczeń z pominięciem leczenia całodobowego. Wówczas pacjenci z danego terenu mieliby zapewnioną opiekę stacjonarną oraz pomoc doraźną przez NFZ na zasadach ogólnych, a podmiot prowadzący centrum miałby pomniejszany ryczałt w przypadku hospitalizacji pacjentów z podlegającego mu obszaru (CZP finansowane są bowiem tzw. ryczałtem na populację, który odpowiada liczbie mieszkańców znajdujących się pod ich opieką).
Poza tym znowelizowane rozporządzenie m.in. zmienia przepisy dotyczące liczby i kwalifikacji personelu medycznego w CZP, zawiera także regulacje związane z rozliczeniami (np. kwestie świadczeń, w których kwota ryczałtu ulega pomniejszeniu o wartość świadczeń udzielonych przez inne podmioty, i tych, w przypadku których się jej nie pomniejsza).
Nowela rozszerza też grono realizatorów pilotażu o dwa nowe podmioty: Szpital Powiatowy w Chrzanowie oraz PZOL Sp. z o.o. – Beskidzkie Centrum Zdrowia Psychicznego w Międzybrodziu Bialskim.