Reklama
Co w sytuacji, gdy osoba w pełni zaszczepiona mieszka z osobą, u której stwierdzono COVID-19? Czy i kiedy może być zwolniona z kwarantanny?
Zaszczepiony współdomownik po wykonaniu testu i uzyskaniu negatywnego wyniku zwalniany jest automatycznie z kwarantanny. Warunkiem jest jednak pojawienie się wyniku w systemie EWP.
Kiedy należy wykonać test?
Test można wykonać nie wcześniej niż po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną przebywającą w tym samym gospodarstwie domowym. Test wykonuje się tylko raz, nie ma potrzeby go powtarzać.

Reklama
Na stronie Domowa Opieka Medyczna pojawiła się aplikacja uprawniająca do zapisania się na test przez współdomownika osoby zakażonej. Jak często można z niej korzystać?
Za pośrednictwem platformy Domowej Opieki Medycznej możliwe jest zapisanie się na test za pośrednictwem specjalnego formularza. Jednak nie częściej niż raz na siedem dni. Testy realizowane na podstawie formularza są bezpłatne.
Co z testem osoby nieubezpieczonej, czy dla niej też jest darmowy?
Test jest bezpłatny dla każdego.
Gdzie można wykonać test zwalniający z kwarantanny?
Testy wykonywane są w punktach wymazowych. Lista punktów znajduje się pod linkiem: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran#mapa. Placówek jest 645. Dla osób, które ze względów zdrowotnych nie są w stanie udać się do punktu, możliwe jest wezwanie karetki wymazowej.
Co z osobą niezaszczepioną? Czy może zwolnić się z kwarantanny?
Osoba niezaszczepiona, na którą kwarantanna została nałożona ze względu na zamieszkiwanie z osobą, która otrzymała pozytywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2, jak również w wyniku kontaktu z osobą zakażoną, nie może zostać zwolniona z odbywania kwarantanny, nawet mając negatywny wynik testu.
Czy nadal istnieje obowiązek zainstalowania aplikacji Kwarantanna domowa?
Tak. Instalacja oraz używanie aplikacji jest ustawowym obowiązkiem osób, które zobowiązane są do poddania się kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Co w sytuacji, gdy nie działa prawidłowo?
Jeśli aplikacja nie widzi, że zadanie zostało wykonane, należy zrobić je ponownie, a jeśli błąd się powtórzy – zresetować telefon, aplikację. Jeśli natomiast nie przychodzą zadania do wykonania, należy skontaktować się z pomockwarantannadomowa@mc.gov.pl. Korzystanie z aplikacji wymaga połączenia z internetem. Jeśli jest problem z siecią Wi-Fi lub komórkową, warto o tym również poinformować. To ważne, bo jego niewykonanie stanowi naruszenie zasad kwarantanny. A to oznacza, że informacja o tym jest automatycznie przekazywana do służb oraz instytucji, którym przepisy przyznały kompetencje w związku z monitoringiem realizacji kwarantanny.
Co grozi za brak aplikacji?
Osoby podlegające kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, które wbrew ciążącemu na nich prawnemu obowiązkowi nie zainstalują lub nie będą używać aplikacji Kwarantanna domowa, mogą zostać ukarane karą grzywny lub nagany.
Osoby, które niezgodnie ze stanem faktycznym oświadczyły, że nie są abonentami lub użytkownikami sieci telekomunikacyjnej lub nie posiadają urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego oprogramowania, mogą ponieść odpowiedzialność karną za złożenie fałszywego oświadczenia określoną w art. 233 § 1 kodeksu karnego.
Kto, w związku z większą liczbą osób, które mają przechodzić obowiązkowo kwarantannę, będzie je kontrolował?
Zgodnie z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii kontrolę realizacji kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, sprawują Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa lub Wojska Obrony Terytorialnej.
Czy nowe zasady kwarantanny dotyczą też osób zaszczepionych, mających kontakt z zakażonym w szkole, w samolocie, czy tylko domowników?
Zgodnie z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii osoby, które posiadają UCC, w tym są zaszczepione pełnym cyklem szczepień, nie podlegają kwarantannie z powodu kontaktu z zakażoną osobą.
Od kiedy dokładnie obowiązuje 10-dniowa kwarantanna dla osób wykonujących test?
Od momentu wystawienia zlecenia na test. Dlatego należy wykonać go jak najszybciej. Można jednak opuścić miejsce odbywania kwarantanny na czas pobrania wymazu oraz dojazdu do punktu mobilnego, a także jeżeli trzeba udać się do lekarza.