Brak posiadania ubezpieczenia zdrowotnego nie wyklucza ze szczepień przeciwko COVID-19. Nieodpłatnym szczepieniom podlegają także osoby nieubezpieczone. Mogą też nieodpłatnie korzystać z wizyt u lekarza POZ - przypomina Ministerstwo Zdrowia.

"Brak posiadania ubezpieczenia zdrowotnego nie wyklucza ze szczepień przeciwko COVID-19 – nieodpłatnym szczepieniom podlegają także osoby nieubezpieczone" - przekazał resort.

Ministerstwo Zdrowia przypomniało, że przepisy ustawy z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi dotyczące finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, odnoszą się do wszystkich osób z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem tą chorobą, w celu zapewnienia im właściwego dostępu do diagnostyki i leczenia, bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

"Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia opieki zdrowotnej ze środków budżetu państwa również osobom nieubezpieczonym, którym świadczenia zostały udzielone zgodnie z tą ustawą" - podał resort.

"W związku z powyższym badania sanitarno-epidemiologiczne (badania, w których skład wchodzą badanie lekarskie, badania laboratoryjne oraz dodatkowe badania i konsultacje specjalistyczne, wykonywane w ramach nadzoru epidemiologicznego w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej) wykonywane u osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną są wykonywane bezpłatnie" - zaznaczyło.

Nie ma również przeszkód prawnych, by osoby nieubezpieczone mogły bezpłatnie korzystać ze świadczeń udzielanych przez lekarza POZ związanych z COVID-19.(PAP)

Autorka: Klaudia Torchała