O przerwaniu badań nad kandydatem na lek poinformował DGP w lakonicznym komunikacie Agencja Badań Medycznych (ABM). „Przeprowadzone badanie nie wykazało różnic w ocenianych parametrach u pacjentów leczonych i nieleczonych immunoglobuliną podawaną w czasie do 5 i powyżej 5 dni od wystąpienia objawów (...). Rekrutacja w projekcie została zakończona z ww. przyczyn”. Jak się dowiedzieliśmy, de facto będzie to oznaczać zakończenie badania.
Osoby zbliżone do badania podkreślają, że nie były to jednak bezsensownie wydane pieniądze. – Bonusem jest to, że już wiemy, że ta metoda nie działa. W ten sposób zostały przerwane wcześniej rozbudzone nadzieje, a dowodem są twarde dane naukowe. To przerwie spekulacje na ten temat – mówi nam jeden z ekspertów.