Kształcenie lekarzy również przez uczelnie zawodowe umożliwić ma nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, nad projektem której Sejm ma rozpocząć prace już w najbliższy piątek. Samo rozwiązanie budzi sporo kontrowersji, również sposób jego wprowadzenia do projektu (przepisy zostały dodane na jednym z etapów prac, nie objęto ich konsultacjami społecznymi) oburza środowisko lekarskie.

Konieczny szpital wielospecjalistyczny