Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Ministerstwem Edukacji i Nauki zdecydowały o wprowadzeniu możliwości kształcenia lekarzy w uczelniach zawodowych. – Kwestie te są zawarte w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – informuje Justyna Maletka z MZ.
Eksperci boją się, że obniży to poziom studiów medycznych.