O skutki finansowe znowelizowanej ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w służbie zdrowia szef MZ był pytany w TVP Info.

"Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił mi wczoraj szczegółowy raport, ile osób, ilu pracowników poszczególnych zawodów skorzystało z tej regulacji podnoszącej minimalne wynagrodzenia. Te dane są bardzo budujące. Podwyżki związane z regulacją lipcową otrzymało ponad 250 tys. osób, z tego nieco ponad 100 tys. pielęgniarek" – powiedział Niedzielski.

"Są to realne działania, realne kroki, które powodują, że godna płaca jest związana z każdym rodzajem pracy wykonywanej w sektorze medycznym" – dodał.

Reklama

Ministerstwo poinformowało w piątek na Twitterze, że szpitale zawnioskowały dotąd o ponad 1,83 mld zł na wzrost wynagrodzeń dla swoich pracowników. Liczba pracowników, którym od 1 lipca wzrosło wynagrodzenie po wprowadzeniu ustawy to – jak podało MZ – 254 782 osoby. W tej liczbie jest 15 289 lekarzy, 100 604 pielęgniarki i położne oraz 138 889 pozostałych pracowników.

Podpisana 17 czerwca przez prezydenta ustawa z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła m.in. podwyższenie od 1 lipca br. współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych wymienionych w załączniku do ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Spowodowało to podniesienie kwot minimalnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne.