Na początku lipca na stronie sejmowej opublikowano opozycyjny projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Reguluje on zasady udzielania świadczeń i wykonania badań z zakresu ginekologii, urologii i dermatologii osobom, które ukończyły 15. rok życia. Do tej pory konieczna była zgoda opiekuna lub przedstawiciela prawnego. Projekt zakłada, że wystarczy zgoda niepełnoletniego pacjenta. Regulacja nie odnosi się jednak do wszystkich świadczeń i nie obejmuje wykonywania inwazyjnych zabiegów czy procedur medycznych oraz ryzykownych metod leczenia lub diagnostyki.
Swoje zdanie na temat regulacji wyraziła Naczelna Rada Lekarska. W stanowisku podjętym 6 sierpnia podkreślono, że o ile sama koncepcja jest słuszna, to wprowadzenie takiej regulacji powinno być szersze. – Edukacja w tym kierunku i formowanie takich postaw jak dbanie o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne już od najmłodszych lat jest ważną sprawą dla całego społeczeństwa i powinna być przeprowadzana kompleksowo, a nie w obszarze tylko kilku dziedzin medycyny – argumentuje NRL.