Od 1 września przedstawiciele oświaty, służb, medycy oraz seniorzy będą mogli zaszczepić się przeciwko grypie. Za darmo.

W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022. Regulacja zakłada objęcie szerokiego grona Polaków szczepieniami przeciwko grypie.
Katalog osób uprawnionych obejmuje m.in. przedstawicieli określonych zawodów (np. osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych, zakładach pomocy społecznej, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, nauczycieli, przedszkolanki czy wykładowców akademickich), funkcjonariuszy służb państwowych (m.in. policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei czy strażaków z OSP). Nieodpłatnie zaszczepić będą się mogli również pensjonariusze zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych i domowych oraz oddziałów medycyny paliatywnej, a także przebywający w domach pomocy społecznej.
Dodatkowo szczepienia obejmą osoby powyżej 75. roku życia. W przypadku zaś doktorantów i studentów uczelni medycznych lub uczelni kształcących na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego będzie to możliwe, jeśli zgodnie z programem studiów uczestniczą oni w zajęciach z udziałem pacjentów lub w kontakcie z biologicznym materiałem zakaźnym.
Szczepienia z zasady będą odbywać się w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych, choć resort nie wyklucza, że wyjdą one poza ośrodki zdrowia. Pod warunkiem że te inne placówki będą spełniały wymagania higieniczno-sanitarne.
Jak tłumaczy resort – masowa akcja szczepień na grypę jest częścią strategii walki z pandemią koronawirusa. Zostanie ona sfinansowana z pieniędzy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września br.
40 proc. osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych i aptekach zaszczepiło się w sezonie 2020/2021
700 tys. tyle łącznie osób jest zatrudnionych w podmiotach leczniczych, laboratoriach oraz aptekach
6,03 proc. taki był w Polsce poziom wyszczepialności przeciw grypie w sezonie 2020/2021
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji