W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022. Regulacja zakłada objęcie szerokiego grona Polaków szczepieniami przeciwko grypie.
Katalog osób uprawnionych obejmuje m.in. przedstawicieli określonych zawodów (np. osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych, zakładach pomocy społecznej, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, nauczycieli, przedszkolanki czy wykładowców akademickich), funkcjonariuszy służb państwowych (m.in. policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei czy strażaków z OSP). Nieodpłatnie zaszczepić będą się mogli również pensjonariusze zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych i domowych oraz oddziałów medycyny paliatywnej, a także przebywający w domach pomocy społecznej.