W Ministerstwie Zdrowia odbyło się w poniedziałek spotkanie z przedstawicielami Komitetu Protestacyjnego Ratownictwa Medycznego i Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych.

Resort poinformował PAP po spotkaniu, że wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wysłuchał przedstawicieli związków zawodowych, którzy podawali przykłady nieprawidłowości w realizacji nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Reklama

"Są pewne kwestie do wyjaśnienia związane z realizacją ustawy o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia, jeśli chodzi o ratowników medycznych" – podkreślił Waldemar Kraska.

"Zależy nam na tym, by uporządkować sytuację, dlatego na czwartek zaprosiliśmy do siebie świadczeniodawców, czyli placówki zatrudniające ratowników. Wierzę, że dzięki wysłuchaniu obu stron uda nam się wyjaśnić nieporozumienia" – dodał.

Ministerstwo zapowiada, że kolejne spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających ratowników medycznych ma się odbyć w następnym tygodniu. Oprócz realizacji ustawy o najniższym wynagrodzeniu ma być na nim także poruszona sprawa tzw. dużej nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Podpisana 17 czerwca przez prezydenta ustawa z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw zakłada m.in. podwyższenie od 1 lipca br. współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych wymienionych w załączniku do ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. To powoduje podniesienie kwot minimalnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne.

Środowisko ratowników podnosi, że zmiany nie są dla nich korzystne. W czerwcu ratownicy protestowali, domagając się m.in. wzrostu wynagrodzeń i nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.