Minister zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 plus”. Oznacza to, że w lipcu zostanie uruchomiony półroczny pilotaż, w ramach którego osoby po czterdziestce otrzymają jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych – bez skierowania od lekarza. Nie będzie jednak wśród nich ani USG, ani badań dotyczących zdrowia psychicznego.

Pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI), pomiar ciśnienia tętniczego oraz ocena miarowości rytmu serca – to badania i dla kobiet, i dla mężczyzn. Poza tym w pakietach dla obu płci przewidziano m.in. morfologię, badanie stężenia cholesterolu, glukozy, badanie ogólne moczu, krew utajoną w kale, a dla panów dodatkowo badanie w kierunku raka prostaty (PSA).
W wyniku konsultacji społecznych listę rozszerzono m.in. o badania pozwalające ocenić funkcje wątroby (AlAT, AspAT, GGTP – enzymy wątrobowe). Wbrew zgłaszanym sugestiom nie zdecydowano się jednak na wprowadzenie takich badań jak USG piersi i narządu rodnego dla kobiet, RTG klatki piersiowej czy USG jamy brzusznej. W programie zabrakło – na co podczas uzgodnień zwracała uwagę Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – badań dotyczących stanu zdrowia psychicznego, choć w uzasadnieniu projektu rozporządzenia wskazywano, że obecnie największym wyzwaniem są negatywne skutki zdrowotne także w tym obszarze (z uwagi na społeczną izolację, niepewność, stres).
W czasie konsultacji wskazywano także, że program przewiduje jedynie badania, a nie ma w nim porad lekarskich w celu omówienia ich wyników. Jednak, jak podkreśla resort zdrowia, także od 1 lipca do końca 2021 r. zostaną zniesione limity do lekarzy specjalistów, co powinno zwiększyć dostępność do ich usług. Tym niemniej po wykonaniu badań z pakietu 40 plus pacjenci zapewne będą chcieli skonsultować się w pierwszej kolejności z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, dlatego m.in. Porozumienie Zielonogórskie postulowało wprowadzenie w programie dodatkowego produktu – porady lekarza POZ dla obcego pacjenta.
Aby skorzystać z badań, należy wypełnić ankietę w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Dzięki temu zostanie wygenerowane zlecenie pakietu badań odpowiedniego dla płci. Osoby, które nie korzystają z IKP, będą mogły odpowiedzieć na pytania z ankiety z pomocą konsultanta infolinii Domowej Opieki Medycznej. W celu wykonania badań trzeba zgłosić się do placówki, która bierze udział w pilotażu, z dowodem osobistym. ©℗
Etap legislacyjny
Rozporządzenie skierowane do publikacji