Wszystko ze względu na konflikt między resortem zdrowia a Naczelną Izbą Lekarską, który znalazł swój finał w Sądzie Najwyższym.
Z danych MZ wynika, że od stycznia tego roku wpłynęły 473 wnioski w sprawie zatrudnienia zagranicznych lekarzy w nowej uproszczonej procedurze. Połowa z nich, czyli 236, została rozpatrzona pozytywnie. Odmów było siedem. Po otrzymaniu zielonego światła z resortu lekarz z zagranicy musi jeszcze uzyskać pozwolenie z Okręgowej Izby Lekarskiej.