Czy szczepienie coraz młodszych osób, a teraz już dzieci w wieku 12–15 lat, ma wpływ na nabieranie odporności zbiorowej?
Myśląc o odporności zborowej, powinniśmy mieć przede wszystkim na uwadze część populacji wrażliwej na zakażenie i jego skutki. Dzieci nie chorują, a jeśli już, to dostępne dane pokazują, że ciężkie przypadki zdarzają się niezwykle rzadko. Trudno mówić więc o budowaniu odporności zbiorowej. Uwzględnianie ich w statystykach stanowi jedynie o wyszczepieniu populacji. Dlatego z punktu widzenia osiągania odporności zbiorowej, efektywność takiego programu szczepień i tak rozumianej odporności jest niepełna.