Niektóre z leków przeciw COVID-19, poddawanych obecnie tzw. przeglądowi ciągłemu w ramach Europejskiej Agencji Leków (EMA) będą dopuszczone do leczenia COVID-19 do III lub IV kw. 2021 r., ocenia Europejska Agencja Leków (EMA) .

"Przeciwwirusowe przeciwciała monoklonalne są obecnie w trakcie przeglądu przez EMA. Jesteśmy przekonani, że niektóre z tych wydanych opinii zaowocują zatwierdzonymi terapiami przeciwko COVID-19 do trzeciego lub czwartego kwartału 2021 r." - czytamy na profilu Agencji na Twitterze.

Te przeciwciała monoklonalne to: bamlanivimab i etesevimab (Eli Lilly and Company), regdanvimab (Celltrion Healthcare), REGN-COV2 - casirivimab / imdevimab (Regeneron Ireland DAC), sotrovimab (Vir Biotechnology i GSK). Komitet ds. Produktów Leczniczych stosowanych u Ludzi (CHMP) wydał już opinię naukową dot. sotrovimabu (VIR-7831), w której uznał, że może on być stosowany w leczeniu COVID – 19 u dorosłych i młodzieży od 12. roku życia przy masie ciała co najmniej 40 kg, jeżeli nie wymagają dodatkowej tlenoterapii i zagraża im ciężki przebieg choroby.

EMA w kwietniu rozpoczęła ocenę wniosku o rozszerzenie stosowania preparatu Olumiant (baricytynibu) firmy Eli Lillly do leczenia COVID-19 u hospitalizowanych pacjentów w wieku od 10 lat, którzy wymagają podania dodatkowego tlenu.

Olumiant to lek immunosupresyjny (lek zmniejszający aktywność układu odpornościowego). Obecnie jest dopuszczony do stosowania u osób dorosłych z reumatoidalnym zapaleniem stawów lub atopowym zapaleniem skóry (wypryski) o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. Jego substancja czynna: baricytynib, blokuje działanie enzymów zwanych kinazami janusowymi, które odgrywają istotną rolę w procesach immunologicznych prowadzących do powstawania stanu zapalnego.

Jednocześnie Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) zalecił odnowienie warunkowego dopuszczenia do obrotu dla Veklury (remdesivir), który jest jedynym autoryzowanym leczenia przeciwwirusowego dla COVID-19. Lek został po raz pierwszy zalecony do zatwierdzenia w dniu 25 czerwca 2020 r. Jest dopuszczony do stosowania u pacjentów (w wieku od 12 lat) z zapaleniem płuc wymagającym dodatkowego tlenu (tlen o niskim lub wysokim przepływie lub inna wentylacja nieinwazyjna na początku leczenia).

EMA odradza stosowanie wziewnych kortykosteroidów (budezonidu, cyklezonidu) u pacjentów z COVID-19, którzy nie wymagają hospitalizacji, dopóki nie uzyska większej liczby danych.

Agencja przypomniała także, że zaleciła stosowanie deksametazonu u osób dorosłych i młodzieży (w wieku od 12 lat i masie ciała co najmniej 40 kg), którzy wymagają uzupełniającej tlenoterapii.