DGP nieoficjalnie poznał treść ustaleń na linii rząd-samorządy w kwestii promocji szczepień.

Ustalenia dotyczą dwóch filarów. Jeden dotyczy konkursów w gminach. Pierwszy element to ryczałt dla gmin na działania promocyjne. Przy czym wysokość środków zależeć będzie od wielkości gminy. Te do 30 tys. mieszkańców miałyby otrzymać kwotę 10 tys. zł. Z kolei gminy od 30 do 100 tys. mieszkańców - 20 tys. zł, te między 100 a 500 tys. - 30 tys. zł, a największe jednostki, powyżej 500 tys. mieszkańców - 40 tys. zł. Pieniądze te miałyby sfinansować takie działania promocyjne jak bezpośredni, telefoniczny kontakt z mieszkańcami, pikniki rodzinne czy lokalne konkursy szczepień.

Drugi element to nagroda dla gmin z wysokim zaszczepieniem. Plan przewiduje kwotę 100 tys. zł dla pierwszych 500 gmin w Polsce, które przekroczą 75-proc. poziom wyszczepienia mieszkańców. Pieniądze te samorządy mogłyby potem przeznaczyć na dowolne cele społeczne.

Reklama

Trzeci element to konkurs na najbardziej odporną gminę. Tu do wzięcia ma być nagroda w wysokości 1 mln zł dla gminy z najwyższym odestkiem zaszczepionych osób w każdym z 49 byłych województw. Dodatkowo ma być 1 mln zł dla gminy z najwyższym odsetkiem zaszczepionych osób w Polsce.

Kolejny z dwóch filarów rządowo-samorządowych działań dotyczy zmian w samym programie szczepień. Władze lokalne zobowiązały się kontaktować z seniorami w wieku 60+. Będą to mogły robić np. poprzez ośrodki pomocy społecznej, POZ czy inne placówki medyczne i samorządowe jednostki organizacyjne, które mają styczność z seniorami.

Dodatkowo utworzone mają być nowe szczepienne zespoły wyjazdowe (docelowo mogą być zaoferowanie szczepienia w domu dla wszystkich w wieku 70+). Nowe zespoły mają być tworzone w oparciu o jednostki ochotniczych straży pożarnych, punkty szczepień oraz mobilne jednostki.

W grę wchodzą też jednorazowe akcje promocji szczepień (w przypadku preparatów jednodawkowych). Ma pojawić się zalecenie organizacji punktów szczepień działających przy imprezach masowych takich jak koncerty czy wydarzenia sportowe. Niewykluczone, że ponowiona zostanie akcja przypominająca tę z majówki, gdy w największych miastach utworzono mobilne punkty szczepień. Dodatkowo od 1 lipca mają się pojawić uproszczenia procedur dołączania do narodowego programu szczepień dla POZ.