O zbadanie zgodności udzielonego w kwietniu 2018 r. przez założyciela sieci wywiadu z obowiązującym zakazem reklamy aptek wniosła Naczelna Izba Aptekarska. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny po przeanalizowaniu materiału stwierdził naruszenie zakazu i nałożył na sieć karę administracyjną w wysokości 37 tys. zł. Decyzję podtrzymał następnie GIF.
Inspekcji farmaceutycznej nie przekonały argumenty strony, która wskazywała, że rozmowa była skierowana przede wszystkim do czytelników prowadzących własny biznes, nie do pacjentów i klientów aptek. Wynikało to z profilu czasopisma. GIF podkreślił jednak, że w wywiadzie akcentowano konkurencyjność aptecznej sieci, co wyraźnie miało charakter promocyjny i zachęcający do korzystania z jej usług.