Jak w praktyce będzie wyglądać opieka farmaceutyczna? Czy w aptekach powstaną gabinety, czy porada będzie udzielana zza pierwszego stołu? Już teraz farmaceuci udzielają quasi-porad, choć niekoniecznie w warunkach intymności czy prywatności. Co się zmieni pod tym względem?
Nie ma jeszcze rozporządzeń, które będą to szczegółowo określały – mamy nadzieję, że w najbliższym czasie się one ukażą – ale już teraz wiadomo, że farmaceuta i pacjent będą umawiać się na konsultację w ramach opieki farmaceutycznej. Apteki będą musiały mieć w tym celu wydzielone pomieszczenie. Może to być zorganizowane w różny sposób, ale koniecznie tak, by zapewnić intymność, poufność oraz dyskrecję, z poszanowaniem praw pacjenta. Tak naprawdę jest kilka możliwości. Można to zrobić przez wydzielenie pomieszczenia w lokalu apteki lub w przestrzeni spedycyjnej, można wykorzystać miejsca szkoleniowe – każda apteka takie pomieszczenie ma i warto zwiększyć jego funkcjonalność właśnie o możliwość sprawowania w nim opieki farmaceutycznej. To są wymagania lokalowe. W najbliższym czasie powinny zostać określone również wymagania w stosunku do farmaceutów, którzy mają się tym zajmować. Na pewno muszą mieć odpowiednie kwalifikacje i wiedzę. Oczywiście w trakcie studiów wszyscy uczymy się elementów opieki farmaceutycznej, natomiast chcemy, żeby mogli ją sprawować farmaceuci, którzy są specjalistami z konkretnej dziedziny, na przykład farmacji aptecznej bądź szpitalnej albo ci, którzy ukończyli studia podyplomowe z zakresu opieki farmaceutycznej czy też ukończyli w ramach szkolenia podyplomowego kursy kwalifikacyjne.