Według naszych rozmówców z branży procedura rozdysponowania pasma C – w którym powstanie ogólnopolska sieć komórkowa piątej generacji – powinna się rozpocząć w najbliższych tygodniach.
Operatorzy czekają na to od dawna. Start aukcji 5G – przygotowywanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej – wstrzymuje zamieszanie wokół projektu nowelizacji ustawy o krajowej sieci cyberbezpieczeństwa (KSC). Ta regulacja jest potrzebna UKE, aby zasady bezpieczeństwa nowej sieci, które umieści w dokumentacji aukcyjnej, zgadzały się z ogólnymi przepisami.