Ujednolicenie koloru pojazdów wykorzystywanych w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) i zmiany w umundurowaniu członków zespołów ratownictwa, zarówno naziemnych, jak i lotniczych – to najważniejsze propozycje zawarte w projekcie nowego rozporządzenia ministra zdrowia, skierowanego do konsultacji.

Obecnie karetki mogą być w kolorze białym albo żółtym, po zmianach – tylko w żółtym. Nie stanie się to jednak zbyt prędko – na dostosowanie się do tego wymogu dysponenci będą mieli czas do końca 2029 r.
Jeśli zaś chodzi o umundurowanie, zmiany będą następowały stopniowo, a nowe wymagania staną się obowiązkowe od 1 stycznia 2027 r. W projekcie zaproponowano m.in., by dotychczas stosowaną koszulę zastąpić bardziej uniwersalną bluzą ze wzmocnionej tkaniny, zrezygnowano z obowiązku wykorzystywania czapki letniej. Rozporządzenie ma też wprowadzić zmiany dotyczące oznaczenia funkcji i nazwiska – tożsame z oznaczeniami przyjętymi w innych służbach (np. Państwowej Straży Pożarnej czy policji).
Systemu PRM dotyczy też inny konsultowany właśnie projekt – nowelizacji rozporządzenia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR). Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz.U. poz. 1213 ze zm.) do 1 lipca br. SOR-y muszą dostosować się do nowych wymogów, takich jak posiadanie lotniska bądź lądowiska, organizacja w szpitalu miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, organizacja gabinetu do przeprowadzenia segregacji medycznej, miejsca izolacji oraz pomieszczeń przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, a także zapewnienie, aby oddziałem kierował lekarz specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej. Nowela przesuwa te obowiązki o rok – do 30 czerwca 2022 r., a w przypadku lądowisk do 1 stycznia 2022 r.
Podyktowane jest to m.in. trwająca pandemią. Obecny termin jest trudny do dotrzymania, choćby z tego względu, że wiele SOR-ów zostało przeorganizowanych tak, aby zapewnić bezpieczeństwo sanitarne, trudno też wyobrazić sobie w tej sytuacji wyłączanie oddziałów, by prowadzić w nich prace dostosowawcze. Poza tym, jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, w Ministerstwie Zdrowia są prowadzone prace mające na celu przedłużenie obowiązywania aktualnych wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do sieci szpitali do 30 czerwca 2022 r., a jednocześnie planowane są istotne zmiany koncepcji samej sieci. Może to spowodować, że będą nowe wymogi również w stosunku do SOR-ów.
Poza tym w projekcie określono termin wejścia przepisów dotyczących segregacji medycznej w oparciu o system zarządzający trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym (TOPSOR) na 1 lipca 2021 r.
Etap legislacyjny
Projekty rozporządzeń w konsultacjach