Od nowego roku pacjentami zakładów opieki długoterminowej będą mogli się zajmować lekarze, którzy ukończyli pierwszy rok specjalizacji.
To efekt rozporządzenia ministra zdrowia z 10 lipca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. poz. 960), które dziś wchodzi w życie.
Jednak najważniejsza jego zmiana ma zacząć obowiązywać dopiero 1 stycznia 2015 r. Wtedy, zgodnie z nową regulacją, dyrektorzy zakładów opiekuńczo-leczniczych (ZOL) oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych, będą mogli zatrudniać m.in. przyszłych internistów lub geriatrów już po roku, a nie – jak dotychczas po dwóch latach kształcenia specjalizacyjnego. Obniżenie wymogów jest konieczne ze względu na trudną sytuację kadrową takich placówek.
Jak tłumaczy Grażyna Śmiarowska, dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, zatrudnienie w pełni wykwalifikowanego specjalisty w ZOL i ZPO jest coraz większym problemem, ponieważ lekarze nie chcą podejmować kształcenia w zakresie opieki długoterminowej.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 6 sierpnia 2014 r.